TESTNING – hvorfor, hvornår & hvordan?

EKSPERT-INDLÆG!
Vi har hos fodboldtraeningen.dk fået Casper Søndenbroe, til at skrive vores FØRSTE EKSPERT indlæg på bloggen. Han er uddannet i idræt med specialisering i sundhed og træning, ved Københavns universitet i 2015. Derudover er han fysisk træner for B93’s u13-u19 hold, så det er med GARANTI en mand du kan lære noget af. 

God læsning.


 

Hvorfor teste fodboldspillere?
Den gode præstation på fodboldbanen er multifaktoriel, og afhænger dermed af en række elementer, som tilsammen skaber succesen. En ofte anvendt opdeling er de tekniske, taktiske, psykologiske og fysiske elementer [1]. En svaghed ved et element kan kompenseres for med ekstra styrke i en eller flere af de andre. Der er måske en ide i at have en mere afrundet spillerprofil, som er lige god i alle elementer, om end der i moderne fodbold ses mange eksempler på spillere som excellere, uden nødvendigvis at kunne fremvise et stærkt fysisk element, eller en komplet taktisk forståelse.

testning af fodboldspillere

Indenfor det fysiske element findes en underinddeling i en række mindre elementer, f.eks. hurtighed over de første 20 meter, den aerobe intervalarbejdsevne, og den maksimale hoppehøjde.

Fysiske test bruges således til at isolere et enkelt underelement, og på baggrund af en spillers score, opnå et større kendskab til denne persons spillerprofil.

En sådan viden er hensigtsmæssig når det skal besluttes hvilken spiller der skal spille på en bestemt plads. Hvis én spiller iblandt fire potentielle kandidater til en startplads, præstere 40% dårligere i en YoYo Interval- restitutionstest (YoYo IR) end gennemsnittet, så er dette brugbar viden for træneren, der skal træffe beslutningen, på baggrund af en række taktisk overvejelser. Et mere praktisk eksempel er, at hvis der bruges et spilsystem med kraftigt genpres ved boldtab, så er det absolut essentielt at alle spillere er fysisk istand til, systematisk at jagte bolden i en given periode [3].

Samtidig kan en utilstrækkelig/lav score i en YoYo interval-udholdenhedstest (YoYo IE) give en indikation om hvorvidt en spiller vil udvikle uforholdsmæssig stor træthed hen imod slutningen af kampen, og dermed også præstere dårligere.

Det er centralt at holde for øje hvorfor man vælge at udføre en given test. En god test giver et større indblik i en spillers specifikke spillerprofil, og testens resultat bør lede til en række overvejelse om hvad dette resultat betyder for spilleren og for holdet som helhed. Blot at teste ”for at teste” giver ingen mening, og er således tidspilde, som i stedet kunne være brugt på at træne sine færdigheder.

Konkrete årsager til at teste kan være mange, og Bangsbo et al., 2006 lister følgende:

 1. At undersøge effekten af et træningsprogram
 2. At motivere spillerne til at yde en ekstra indsats
 3. At give spilleren objektiv feedback
 4. At klargøre overfor spilleren hvad formålet med træningen er
 5. At evaluere hvorvidt en spiller er parat til at spille
 6. At fastlægge en spillers præstationsniveau under en rehabiliteringsperiode
 7. At indgå som redskab i planlægning af kort- og langtidstræningsplaner
 8. At identificere svagheder hos en spiller eller hos en hold

Jeg vil især gerne fremhæve årsag nummer 2, 7 og 8 som værende særdeles vigtige.

Hvordan skal der testes?

Der findes to overordnede kategorier for fysiske tests, nemlig dem som er laboratoriebaseret, og dem som foregår på banen, eller i hvert fald udenfor laboratoriet. En længere redegørelse for hver af disse testtyper er udenfor dette indlægs rammer, men en vigtig, overordnet pointe omkring de test som foregår på banen, er at de typisk er økonomisk/logistisk mere tilgængelige, hvilket er fordelagtigt for klubber og trænere som ikke har uendelige midler eller tid [2].

Hvordan der skal testes hænger nøje sammen med hvad der sal testes. For at være en god fodboldspiller skal man typisk kunne præstere x, y og z, hvorfor det også er hensigtsmæssigt at teste disse underelementer. Forneden vises en ikke fuldstændig liste over relevante elementer som kan bruges i testøjemed.


UNDERELEMENT EKSEMPEL PÅ TEST NOTER TIL TEST
Interval udholdenhed YoYo Interval-udholdenhedstest.
Eller anden intervalbaseret udholdenhedstest
Ingen noter
YoYo Interval-udholdenhedstest.
Eller anden intervalbaseret udholdenhedstest
YoYo Interval-udholdenhedstest.
Eller anden intervalbaseret udholdenhedstest
Ingen noter
Maksimal styrke Styrketest 1-8RM: Squat, Dødløft, Chinups, Militær Pres Kræver kendskab til øvelsesudførsel. Andre, mere simple øvelser kan også bruges.
Eksplosivitet Counter Movement Jump Ingen noter
Hurtighed (sprint) 5, 10, 20 og 30 m. Stopur er upræsist. Brug evt. Hudl Technique til IOS, der er en gratis, brugbar løsning.
Agility (evnen til at ændre retning) Arrowhead agility, T-test, L-test, eller EKSTERN LINK Der er forskel på de forskellige tests. Nogle har større fokus på de- og acceleration, mens andre har mere fokus på retningskift.
Gentaget sprint test 6 x 25 m. sprint, med 20 sek. pause Vigtigt at spillerne løber maksimalt ved hver sprint. Brug evt. Hudl Technique til IOS. Beregn gennemsnitstider og træthedsindex.
Har du nogle spørgsmål? Så skriv en kommentar!

Afslutningsvis skal det pointeres at ikke alle test behøves at blive udført, ej heller at alle test er lige vigtige. Det afhænger af situationen. 2-3 af ovenstående tests kan give et fint billede af spillernes fysiske præstation. Ofte vil det være en god ide at sammenkæde et givent træningsfokus med en relevant tests, igennem en periode.

Et specifikt eksempel – YoYo Interval Udholdehedstest

YoYo interval-udholdenhedstest (YoYo IE) er en af de mest benyttede tests indenfor moderne fodbold. Testen varer 10-20 min. og består af intervaller af 5-18 sekunders varighed, med en fast pause på 5 sek., efter hvert 2×20 m. løb [1]. Spillerne står ved startlinjen og løber ved signal 20 m. frem, vender, løber 20 m. tilbage, og har så 5 sekunders aktiv pause hvor de skal runde en kegle, der står placeret 2,5 meter bag startlinjen.

YoYo IE

Figur 1 – Grafisk opstilling af YoYo IE

Testen giver et indblik i spillernes evne til gentagne gange at udføre intervaller, over en længere periode [1]. Testen findes i to niveauer; niveau 1 og 2. Niveau 1 starter på en lavere hastighed og stiger langsommere, og er hensigtsmæssig til spillere på ~u15 og yngre. Niveau 2 kan benyttes på spillerne fra u17(top/elite) og op [4].

For seniorspillere vil en dårlig, moderat og suveræn YoYo IE2 score være hhv. <1500, 2000-2600 og >3000 meter. For kvindesenior er scoren lavere (~700 meter). For drenge på 13-14 år vil en dårlig, moderat og suveræn YoYo IE1 score være hhv. <2800, 3000-3160 og >3600. Scoren for 15-16 årige spillere i samme test er <3520, 3720-3880 og >4320 [4]. Der ses samtidig en forskel i præstation imellem forskellige positioner [5].

Ud fra scoren i YoYo IE kan et kondital estimeres. Men vigtigere endnu er at scoren i YoYo IE2 er fundet at korrelere med total distancen af højintense løb (<15 km/h) i en fodboldkamp [5], hvilket ret beset betyder, at jo bedre præstation i YoYo IE2 testen, jo flere højintense løb ser det ud til at en spiller udføre under en kamp. Samtidig korrelerer scoren i YoYo IE2 med den totale tilbagelagt distance i en kamp, hvorfor dem som score bedre i testen, ofte også løber længere [4].

Et vigtigt element er samtidig hvornår man bør sætte tid af i træningen, til at udføre en sådan test. Dette er allerede berørt tidligere, men som udgangspunkt giver en YoYo IE rigtig god mening, før og efter en periode (mindst 4 uger) hvor træningen har været specifikt rettet mod at forbedre spillernes interval-arbejdsevne, eller før og efter en periode hvor træningen har været særdeles intensiv.

En konkret anbefaling for YoYo IE over en hel sæson, set ift. hvordan den danske turneringsstruktur ser ud, ses i figur 2. Hvis det virker overvældende at skulle udføre 8 tests over en sæson, så kan mindre også være til gavn. Ikke desto mindre, med hyppig brug af tests kan spillernes form nøje monitoreres.

YoYo tidspunkter

Figur 2 – Mulige tidspunkter for YoYo IE test

Opsummering

Fodbold er et multifaktorielt spil, hvor succes ofte, men ikke altid, kræver et tilstrækkeligt stærkt fysisk element. Dette element kan underinddeles i en lang række mindre elementer, og der findes mange fysiske tests som kan bruges til at opnå indsigt i en spillers præstation indenfor de enkelte underelementer. Eksempler på disse tests er angivet.

Der findes en række årsager til at man kan vælge at teste sine spillere, men fælles for dem alle gælder, at man opnår en større viden som sine spillere og sin trup. Specielt at man kan motivere sine spillere til at yde ekstra, samt at bruge testresultater som et redskab til kort- og langtidsplanlægning af træning.

YoYo interval-udholdenhedstest er brugt som konkret eksempel på en fodbold specifikt interval-udholdenhedstest, som giver indblik i spillernes evne til gentagne gange at udføre intervaller, over en længere periode. Testen er valid, specifik og reproducerbar. En konkret plan til brug af testen over sæsonen er angivet.

Henvisninger
[1] Bangsbo J, Mohr M, Poulsen A, Perez-Gomez J, Krustrup P (2006). Training and Testing the Elite Athlete.
[2] Svensson M & Drust B (2005). Testing Soccer Players.
[3] Bangsbo J, Iaia M, Krustrup P (2008). The Yo-Yo Intermittent Recovery Test – A Useful Tool for Evaluation of Physical Performance in Intermittent Sports.
[4] Bangsbo J & Mohr M (2012). Fitness Testing in Football.
[5] Bradley PS, Mohr M, Bendiksen M, Randers MB, Flindt M, Barnes C, Hood P, Gomez A, Andersen JL, Di Mascio M, Bangsbo J, Krustrup P (2011). Sub-maximal and maximal Yo-Yo intermittent endurance test level 2: heart rate response, reproducibility and application to elite soccer.


Jeg håber, at du kunne lide indlægget! Husk at smide en kommentar, hvis du vil have svar på noget af teorien, som du ikke forstår. Casper vil gerne svare på spørgsmål, så du skal ikke holde dig tilbage!

Visit-kort-Kristoffer Krüger

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Del så andre også kan få glæde af fodboldtraeningen.dk

2 kommentarer til “TESTNING – hvorfor, hvornår & hvordan?

 1. Hej Casper!
  Jeg ville bare lige sige at du har fat i nogle gode ting! Jeg vil helt sikkert prøve at lave YoYo-testen på mine U15 drenge.
  Tak for et godt indlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*